logoue.JPG

Projekt pt. „Aktywni Seniorzy w Nieszawie!”

 

               Dnia 30 stycznia 2020r. przy ul. Sienkiewicza 10 w Nieszawie, odbyło się w ramach projektu „ Aktywni Seniorzy w Nieszawie!” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 09.03.02 Rozwój usług społecznych na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPKP.09.03.02-04-0077/18 podpisanej z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr umowy UM_WR.433.1.278.2019, spotkanie Klubu Seniora.

Uczestników spotkania przywitał Burmistrz Miasta Nieszawa Przemysław Jankowski oraz pracownicy MOPS w Nieszawie.

Zostały omówione m.in. zasady działania Klubu oraz godziny spotkań. Po części oficjalnej spotkania zaproszono wszystkich uczestników na słodki  poczęstunek

 

 

84119120_177879520095337_5384962607687925760_n.jpg
83765327_505008870149528_6814637579917328384_n.jpg
83477680_179559553135595_945731612232908800_n.jpg
84626544_673475216722859_6408060891752824832_n.jpg
83456181_489530198651612_4015217066486267904_n.jpg
plakat_senior.JPG