W tym miejscu znajdą Państwo najczęściej występujące wnioski, na których operuje urząd Miasta Nieszawa

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
  2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego